Geçmişte Evde Bakım Maaşı Alanların Borçlarına Af

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmekte olan evde bakım maaşını almış olan ve belli sebepler dahilinde söz konusu olan bu maaşı geri ödemeleri gereken kişiler bu durumdan dolayı oldukça büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Ancak adı geçen bakanlık bu durumdan mustarip olan kişiler için geçmişte evde bakım maaşı alanların borçlarına af getirilmesine yönelik bir kanun hazırlamıştır. Söz konusu olan bu kanun hali hazırda zor şartlarda yaşamakta olan kişiler için büyük kolaylıklar sunmaktadır.

Ülkemizde anlatılmakta olan bu durumdan dolayı sıkıntı yaşamakta olan toplam 9 bin 200 vatandaş bulunmakta olup bunların hemen hemen hepsi de hali hazırda yoksul olan kişilerdir. Bu konuda devletin tahsil edeceği tutar 51 milyon 870 bin Türk Lirası iken, bu ödemeyi yapmaya hiçbir ailenin gücü yetmemektedir. Zaten yoksul olan ve kendi kendine yetmekte bile sıkıntı çeken insanların bu borçları altında ezildiğini görmekte olan bakanlık yetkilileri bir kanun tasarısı hazırlamak sureti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Plan ve Bütçe Komisyonuna sunmuştur. Bahsi geçen yerde onaylanarak kabul edilen bu kanun kapsamında binlerce yoksul vatandaşın ödemek zorunda olduğu bu borçların silinmesi kolaylığı sağlanacaktır.

Hali hazırda yararlanmakta oldukları evde bakım hizmetleri kapsamında maaş almakta olan kişiler söz konusu olan bakıma muhtaç kişilerin sahip oldukları gelire dair meydana gelen değişmeleri, engellilik durumunu belgelemekte olan sağlık kurulu raporlarının süresinin dolmasını, kurumsal bakım hizmetine tabii olma durumu, bakımı üzerinden maaş alınmakta olan kişinin hayatını kaybetmesi ve evde bakım hizmetinin yapılmakta olan adresin değişmesi durumlarının devlete bildirilmemesi ya da geç bildirilmesi nedeni ile maaşları kesilen ve almış oldukları maaşları da ödemek zorunda kalan bu kişiler için yapılmış olan kanun oldukça büyük kolaylıklar sunmaktadır.

Anlatılmakta olan bu durumlar nedeni ile evde bakım hizmeti yapmakta olan engelli yakınlarının tekrar mağdur edilmesini engellemek ve haksız yere bu maaşı almakta olan kişileri tespit etmek amacı ile de yeni uygulama süreçlerine geçen bakanlık söz konusu durum için geniş kapsamlı projeler hazırlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir