Bayanların Borçlarını Geri Ödeme Oranı Daha Yüksek

Borç alıp vermek hayatımızın rutin bir parçası iken bayanların borçlarını geri ödeme oranlarının daha yüksek olduğu yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bilgiler arasındadır. Sosyal hayat içerisindeki varlığı her geçen gün daha da pekişmekte olan kadınların ekonomik ilişkiler de geliştirmesi bu durumun bir sonucu olmakla beraber bazı istisnai durumlar dışında hemen hemen herkes ekonomik ilişkilerde kadınların erkeklerden daha güvenilir ve borcuna sadık olduğunu belirtmektedir.

Söz konusu olan bu durum tamamen sosyolojik yapımız ile alakalı olup ülkemize özel bir süreç olma özelliği taşımaktadır. Türk kültürü ve toplum yapısı her zaman kadınları başka bir yerde tutmuş ve küçük yaşlardan itibaren kız çocukları belli kurallar dahilinde yetiştirilmeye çalışılmıştır. Kadınların karakterini oluşturan belli başlı aşamalar ekonomik ilişkilerde güven ortamı oluşmasını da etkilemekte ve kadınların daha temkinli borç alıp vermesini etkilemekte olan belli başlı özellikleri şunlar olmaktadır:

Küçüklükten Beri Aşılanmış Olan Sorumluluk Bilinci

Kız çocuklarına her zaman erkek çocuklarına kıyasla daha fazla sorumluluk verildiği ve yerine getirilmesine dair yaptırımların uygulandığı bilinen bir gerçek olmaktadır. Türk aile yapısının bu özelliği kız çocuklarını her zaman sorumluluk sahibi ve yapacak işlerine dair bilinçli olmasını sağlamakta olup, söz konusu olan bu kız çocukları büyüdüğü zaman da üstüne düşen her türlü görevi yapmakta ve sahip olduğu borcu ödemeyi de bir sorumluluk olarak görmektedir.

Kadınların Erkeklerden Daha Çabuk Olgunlaşması

Yapı itibari ile erkeklere kıyasla daha hızlı bir şekilde olgunlaşmakta olan kadınlar hayata karşı daha gerçekçi bakış açıları kazanmaktadır. Bu sebeple de almış oldukları borçların ödenmemesi durumuna dair kendileri için sıkıntı doğuracak olduğunu daha rahat ön görmektedir. Bu sebeple de borçlarını ödememenin doğuracağı kötü sonuçlar ile uğraşmaktansa bir an önce ödeme yapmanın daha mantıklı ve makul olacağını düşünmektedir.

Erkeklere Nazaran Daha Az Borç Alıyor Olmaları

Erkekler parasal açıdan kadınlara göre daha savruk olduğu için sık sık borç para almakta ve zamanla da bu borçları ödeyemez duruma gelmektedir. Kadınlar sadece çok sıkışık olduğu zamanlarda borç alma ihtiyacı duydukları için ödemeleri de oldukça kolay olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir